Kattugla Steinerbarnehage

Oppgradering uteområde

Vi er svært takknemlige for å ha fått økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til oppgradering av barnehagens uteområde.