Kattugla Steinerbarnehage

Praktisk info

...

Dagene i barnehagen

Åpningstider

Mandag-fredag kl. 07.45-16.30

Fremmøte og fravær

Vi vil gjerne ha beskjed innen kl.09.00 dersom barnet ikke kommer i barnehagen.
Kjernetid er mellom 9.00 og 14.30. Vi ønsker at barna skal være i barnehagen innen kl 09.00. Vår erfaring er at barn som leveres senere kan ha vanskeligheter med å komme inn i lek. Å komme til samme tid hver dag gir en god forutsigbarhet for barnet. Barnet skal være hentet i god tid før stengetid.

Planleggingsdager, ferie og fridager

Barnehagen er stengt hele juleferien og påskeferien, 2 dager i høstferien i uke 40 og 2 dager i vinterferien i uke 8. Vi holder stengt hele juli. Barnehagen kan ha opptil seks planleggingsdager pr. år. Disse dagene er barnehagen stengt. Oversikt over hvilke dager står i barnehageruten.

For foreldre

Tilvenning på småbarnsadveling

Gjennom tilvenning i barnehagen lærer barnet, foreldrene og personalet i barnehagen hverandre å kjenne. Derfor legger vi vekt på god informasjon i forkant av barnets oppstart i barnehagen. Vi tar utgangspunkt i en 5-dagers tilvenning, men noen barn trenger flere uker.

Barn er forskjellige, noen bruker lengre tid enn andre for å finne seg til rette og å bli trygge i barnehagehverdagen. Vi anbefaler imidlertid at alle nye barn har korte dager de første ukene i barnehagen. Vi ønsker å involvere dere foreldre mye i startfasen, så vi kan bli godt kjent med barna og deres vaner, så gjensidig tillit kan oppstå.

Tilvenning på storbarnsavdeling

Det å bytte fra småbarn til storbarnsavdeling er en overgang der barna både møter en ny barnegruppe og nye omsorgspersoner. For å bidra til at de opplever trygghet i denne overgangen ønsker vi derfor at en av barnets foresatte er til stede over et planlagt tidsrom de tre første dagene på ny avdeling. Barn er forskjellige, så det er viktig å ha i mente at noen kan trenge flere dager med foresatte enn andre. Vi anbefaler uansett at alle nye barn har korte dager de første ukene i barnehagen. En tilvenningsplan vil bli sendt ut til de nye foreldrene på avdelingen før oppstart i august.


Primærkontakt

Alle nye barn på småbarnsavdelingene får en primærkontakt ved oppstart. Primærkontakten har et særlig ansvar for å ivareta barnets behov i starten, og gjør sitt beste for at tilvenningsfasen skal bli trygg og god.

Bekledning

Alle klær, sko, sokker, smokker og andre eiendeler skal være merket med barnets navn. Det er svært vanskelig for oss voksne å holde rede på disse hvis det ikke står navn på. Husk også å merke med barnets navn (ikke søsken eller kun etternavn).

Barna skal ha minst to skift liggende i barnehagen, tilpasset årstidene. Alle barn må ha tøfler. Riktig bekledning er viktig for barnets bevegelsesfrihet og trivsel. Varme er en forutsetning for god lek. Høst, vinter og tidlig vår bør barnet ha ull innerst. Det er viktig at klærne og fottøyet er i riktig størrelse – ikke for små og ikke altfor store. Litt å vokse i er selvfølgelig greit.

Sjekk at klærne ikke har snorer her og der. Barna kan henge seg fast med disse og det kan skje ulykker. Unngå faste hetter og skjerf, for de kan fort sette seg fast.

Garderoben

I barnehagen vår har vi liten garderobeplass, og må derfor ha et system som fungerer. Det vil si at vi oppbevarer klær for den aktuelle årstiden i barnehagen. Alt annet skal barna ha hjemme. Hjelp oss å holde garderoben ryddig og oversiktlig for barna. Slik orden bidrar til barnas selvstendighet.

Se jevnlig over barnas kurver i tilfelle det mangler noe og hold orden. Vi har både egen kurv til uteklær og egen kurv til inneklær inne på avdelingen. På småbarnsavdelingene henger et tøynett i garderoben som skal benyttes for oppbevaring av tykt ulltøy (en genser og en bukse). 

Hvis klærne er våte eller veldig skitne så legger vi dem i en plastpose og henger den i garderoben slik at dere kan ta dem med dere hjem for å vaske dem.

Vi har ikke så store tørkemuligheter, så sjekk barnas hyller, knagger og sekker daglig. Hvis vi sender noe med hjem, må det fylles på med klær i barnas hyller.

Ta regntøy/dress med hjem for vask ved behov.

Henting og levering

Ved ankomst og henting i barnehagen er det de foresatte som har ansvar for barnet.

Levering

Kjernetiden vår er fra klokka 09.00-14.30. Dette tidsrommet inneholder både voksenstyrte og barneinitierte aktiviteter. Vi ønsker at barna blir levert senest kl. 09.00. Noen barn trenger å få litt tid på fanget eller i lek før ryddetiden starter. Å komme rett inn i en overgangssituasjon kan bli en utfordrende start på dagen.

Husk og sjekk at porten er skikkelig lukket når dere kommer og går, slik at ingen barn kan løpe ut ubemerket. Dette er viktig med tanke på barnas sikkerhet. Ingen barn skal leveres eller hentes uten at personalet blir gjort oppmerksom på det.

Når dere kommer inn i barnehagen, må dere sørge for at barnet vasker hendene godt og at det tar på seg tøfler før det kommer inn på avdelingen.

 

Henting

Det er viktig at alle overholder åpningstiden. Barnehagen stenger kl. 16.30. Derfor forventer vi at de som henter senest er i barnehagen kl. 16.20, slik at man har tid til det nødvendige ved hentingen og er ute av døren når barnehagen stenger. Det er viktig å ha nok tid til barnet i hentesituasjonen og samtidig vise respekt ovenfor de ansattes arbeidstid.

Husk å gi beskjed til de ansatte på avdelingen dersom barnet skal hentes av noen andre enn de foresatte. Ved forsinkelse: Ring og gi beskjed!

Sykdom

Blir barnet syk i løpet av dagen kontakter vi foresatte. Det er derfor viktig at oppdatert kontaktinformasjon er tilgjengelig i barnehagen. Syke barn skal være hjemme.

Det er viktig å gå ut ifra barnets behov. Det er ikke foreldrenes eller personalets behov som skal avgjøre om barnet skal være hjemme eller ikke. Et sykt og slapt barn trenger et fang å sitte på. Barnet kan være i en barnegruppe når barnet er så opplagt at det orker å delta i de vanlige aktivitetene. Generelt kan man si at det er barnets almenntilstand, dvs. hvordan barnet sover, spiser og klarer å være med i leken som avgjør om det skal være hjemme eller ikke.

Mange ganger kan et barn være aktivt hjemme, men orker likevel ikke å være med i leken i barnehagen. Som mor eller far er du ekspert på ditt barn og kan gjøre den rette bedømmelsen på hjemmeplan. Personalet som daglig ser barnet i en gruppe, har til oppgave å bedømme om barnet klarer å være med i gruppefellesskapet eller ikke.

Et barn som har vært syk skal være utenfor smittefare og friskt nok til å kunne være ute, før det kommer tilbake til barnehagen. Et barn som har hatt feber trenger minst én feberfri dag hjemme før det kommer i barnehagen, både av hensyn til barnet og for å forhindre smitte.  Ved oppkast/diaré skal barn og voksne holde seg hjemme i 48 timer etter siste gang man kastet opp/hadde diaré. Det er veldig viktig at alle overholder disse reglene
 

Fødselsdag

Bursdager er viktige merkedager i Kattugla, og ledsages av bestemte ritualer som barna etter hvert kjenner godt og som det knyttes store forventninger til. Hos de yngste skjer feiringen i nedtonet form.

På storbarnsavdelingene har vi blant annet et spesielt bursdagseventyr som fortelles på dagen, der handlingen er bygget opp rundt bursdagsbarnet og viktige milepæler i barnets liv: Fra forventningsfulle foreldre før barnet ble født, og helt frem til bursdagen vi feirer i dag. Foreldrene avtaler med pedagogen når barnets skal feires og tar med noe godt.

Huskeliste for høsten / våren

Barna trenger:

I garderoben

 • Ullgenser
 • Ullbukse
 • Vindjakke og overtrekksbukse eller parkdress
 • Regntøy og gummistøvler
 • Sko
 • Tynn lue
 • Hals
 • Regnvotter
 • Tynne votter
 • Innesko

Kurven inne på avdelingen

 • Body x2 (småbarn)
 • Strømpebukse/stilongs x2
 • Sokker x2
 • Bukser x2
 • Tynn ullgenser
 • Tynne ullbukser
 • Tynne ullsokker

Huskeliste for vinteren

Barna trenger:

I garderoben

 • Tykke ullbukser
 • Tykke ullsokker
 • Tykk ullgenser
 • Romslig vinterdress
 • Regntøy
 • Varme vanntette vintersko
 • Cherrox
 • Forede regnvotter
 • Varme votter (gjerne uten fingre for de minste)
 • Ullvotter
 • Tykk lue
 • Hals

Kurven inne på avdelingen

 • Langermet genser
 • Body (småbarn)
 • Strømpebukse/stilongs x2
 • Sokker x2
 • Bukse
 • Tynn ullgenser
 • Tynn ullbukse

Huskeliste for sommeren

Barna trenger:

I garderoben

 • Genser
 • Bukse
 • Jakke
 • Regntøy, gummistøvler, regnhatt, regnvotter
 • Sko
 • Sandaler
 • Solkrem
 • Solhatt/caps
 • Innesko

Kurven inne på avdelingen

 • Body x2 (småbarn)
 • Strømpebukse/stilongs x2
 • Sokker x2
 • Bukser x2
 • Tynn genser
 • Shorts/kjole/skjørt
 • T-skjorte x2