Kattugla Steinerbarnehage

Kattugla Steinerbarnehage

- Der barn får være barn

Mer tekst ...

Åpen dag

Velkommen til åpen dag i Kattugla Steinerbarnehage; 
Torsdag 15. februar fra kl.17.30-18.30.

Vi gleder oss til å vise frem barnehagen og å møte dere!

Påmelding til åpen dag sendes på mail til dagligleder@kattugla.no

Omsorg

I Kattugla er omsorg for barnegruppen og det enkelte barn sentralt. En slik nærhet hjelper barna til å utvikle gjensidig forståelse. Alle barn skal kjenne seg trygge i barnehagen. De voksne vil gjøre sitt beste for å være aktivt nærværende gjennom dagen. 

Vi legger vekt på gode og naturlige sanseopplevelser gjennom matlaging sammen med barna, sang, ringlek og eventyrfortelling. Aktivitetene har en gjentagende rytme gjennom dagen, uken og året, noe som gir trygghet og ro til utvikling. Vårt mål er å gi barna livsmot og glede, og å lære dem tillit og evne til selvstendig tenkning

Holdninger til tid

I Kattugla har vi respekt for langsomheten, eller tidsbruk på barnas premisser, som vi velger å kalle det. Barn i dag trenger tid til å være, og tid til å forbinde seg med sine omgivelser og medmennesker. Derfor er mange av våre aktiviteter knyttet til prosesser som er sykliske og som er langsomme: Vi sår, vanner og ser hva som vokser frem. En plante skynder seg aldri. Vi lager all mat fra grunnen. Vi reparerer leker som går i stykker, fremfor å kaste eller kjøpe nytt. Vi forteller det samme eventyret i mange dager, og synger de samme sangene i en gitt tidsperiode. Aktivitetene et relatert til årstidene og naturens skiftninger. Denne formen for langsomhet gir mulighet for fordypning og grundighet, og utvikler ferdigheter barna kan ta i bruk som skolebarn.

Lekens verdi

Leken er noe av det viktigste i barndommen. Gjennom leken utvikler barnet seg individuelt og sosialt. Den gir glede, trivsel og gir barnet mulighet til å utfolde seg fritt. Leken skaper relasjoner, forståelse for den andre, gir ferdigheter i konfliktløsning og glede over egen og andres kreativitet. Ekte lek er lystbetont, fri og med uendelige muligheter. Gjennom leken utvikles språket, motoriske ferdigheter og evne til å ta initiativ. Leken skjer på barnets premisser og tilpasser seg slik den enkeltes ferdigheter og nivå. Alt det barnet opplever i sin hverdag gir næring til leken og anvendes i leken. Barnets frie tolking av de ulike situasjoner det er vitne til kommer til utrykk gjennom leken. De samme hendelser som barnet har opplevd eller observert kan lekes og øves om igjen og om igjen.  I Kattugla er vi opptatt av å tilrettelegge for god lek gjennom ytre betingelser, tidsbruk og respekt for lekens egenverdi.

Ernæring og matlaging

Hver avdeling har et kjøkken. Herfra strømmer deilige lukter av grønnsaker og urter. På kjøkkenet forberedes det hver dag et økologisk måltid som lages fra bunnen av. Barna involveres i matlagingen og får være med på å skrelle, skjære, vispe og røre etter eget ønske og ut ifra barnets egne forutsetninger. Vi har en fast ukesmeny og i løpet av en uke får barna i seg en bred og gjennomtenkt sammensetning av næringsstoffer.

Mat og matlaging er et satsningsområde i barnehagen vår. Prosessene i forkant, under og i etterkant av et måltid favner mange av våre pedagogiske verdier. Blant annet:

Nærhet til årstidene, jorden og det som vokser, samt fellesskap rundt matlaging og gode sanseopplevelser gjennom smak og lukt.

Oppgradering uteområde

Vi er svært takknemlige for å ha fått økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til oppgradering av barnehagens uteområde.